PRODUKTION OG OFFENTLIGGØRELSE AF FOTOS OG FILMOPTAGELSER

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der i forbindelse med vores event kan blive produceret videooptagelser og fotos, hvor du kan være afbildet. Formålet med disse optagelser er at sikre, at vores interne sikkerhedsregler overholdes, og at de også efterfølgende kan bruges i reklame- og markedsføringsøjemed. 

Vi gemmer disse optagelser som led i disse reklame- og markedsføringstiltag, så længe vi har brug for dem til ovennævnte formål. Retsgrundlaget fremgår af artikel 6, stk. 1, litra f), i persondataforordningen (GDPR).

En offentliggørelse/videregivelse af optagelserne kan ske via livestream, trykte medier, internetsider og/eller i e-mail-kampagner/-nyhedsbreve.

Når du besøger vores event, erklærer du dig i princippet indforstået med, at de oven for nævnte af os producerede foto- og videooptagelser må anvendes til det nævnte formål , jf. ovenfor, og må offentliggøres.

Du kan ikke aflede nogen rettigheder (f.eks. vederlag) af dit principielle samtykke til lagring og offentliggørelse, som du meddeler under dit besøg på vores event.

Meddeler du ikke dit samtykke, eller ønsker du at trække det tilbage med virkning fremadrettet, bedes du henvende dig direkte til fotografen (som kan kendes på navneskiltet "Fotograf") eller til en af vores medarbejdere på infostanden.

I tilfælde af en tilbagetrækning af dit samtykke vil vi ikke producere nogen optagelser af dig, eller vi vil fjerne allerede producerede optagelser fra kameraets hukommelseskort. Såfremt optagelserne allerede er blevet offentliggjort, fjernes de kun, for så vidt ophavsmanden har råderet over dem. I tilfælde af en tilbagetrækning af dit samtykke forbeholder vi os ret til at kræve erstatning for allerede påløbne produktionsomkostninger til reklame- og markedsføringsmateriale. For så vidt angår dine detaljerede rettigheder i henhold til GDPR, henviser vi til vores aktuelle databeskyttelsesbestemmelser, som du finder www.citti-park.de/dk/privatliv eller få printet ud og udleveret på infostanden.